Continurooster / schooltijden / vakanties en vrije dagen

Op Jenaplanschool De Mijlpaal werken we met een continurooster. Dit betekent dat we een doorlopende lesdag hebben van 8.30 tot 14.30 uur. Alle kinderen blijven tussen de middag op school eten. Zij eten met de leerkrachten in eetgroepen die regelmatig van samenstelling wisselen. Zo leren ze anderen kinderen kennen en komen met elkaar in gesprek. Na het eten spelen de kinderen zoveel mogelijk buiten. Een werkgroep bestaande uit enkele leerkrachten zorgt regelmatig voor nieuwe spelimpulsen. Door het eten en spelen tussen de middag bewust te begeleiden, stimuleren we de sociale en emotionele ontwikkeling van de kinderen.

Gezonde voeding.

Het overblijven tussen de middag is onderdeel van het dagprogramma. Vanzelfsprekend brengen we daarvoor geen kosten in rekening. Voor de lunch nemen de kinderen van thuis een lunchpakketje mee. Voor het ochtendhapje nemen ze fruit mee. Op woensdag, donderdag en vrijdag hebben we in ieder geval onze vaste fruitochtend. Dit wil zeggen dat alle kinderen in de kleine pauze alleen fruit of groente eten. Wij adviseren dringend om de kinderen een gezonde boterham mee te geven en geen koek, snoep en/of frisdrank. Regelmatig vestigen we de aandacht op dit onderwerp door foldermateriaal mee te geven, ouders/verzorgers aan te spreken en in de nieuwsbrief te herinneren aan de afspraak.

Via www.schoolmelk.nl kunt u, als u dat wilt, schoolmelk bestellen. De melk wordt op school bezorgd en dagelijks in de klas uitgereikt aan uw kind. Daarnaast zijn de kinderen de hele dag door in de gelegenheid om water te drinken.

Onze schooltijden:

 • maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 14.30 uur
 • op woensdag van 8.30 tot 12.30 uur, waarbij de kinderen van groep 1/2 ook op woensdag naar school gaan.

Vakanties en vrije dagen 2017-2018

 • herfstvakantie:        13 oktober (vanaf 12.00 uur)  t/m 20 oktober 2017
 • kerstvakantie:          22 december (vanaf 12.00uur) t/m 5 januari 2018
 • voorjaarsvakantie:  09 februari (vanaf 12.00 uur) t/m 16 februari
 • meivakantie:            27 april t/m 11 mei
 • zomervakantie:       06 juli t/m 17 augustus

Vrije dagen:

 • sinterklaas:               6 december
 • paasweekend:           30  maart t/m 2 april
 • pinksteren:                21 mei

Studiedagen:

 • woensdag:                27 september
 • donderdag:              16 november
 • dinsdag:                   22 mei
 • donderdag:              28 juni

Vrije studiemiddagen: dan zijn de kinderen vanaf 12.00 uur vrij

 • dinsdagmiddag:      12 december
 • maandagmiddag:   29 januari
 • donderdagmiddag: 26 april 

Het nieuwe schooljaar 2018-2019 start op maandag 20 augustus

Vakanties en vrije dagen 2018-2019:

 • herfstvakantie:        15 oktober t/m 19 oktober 2018
 • vrije dag:                   06 december 2018
 • kerstvakantie:          21 december t/m 4 januari 2019
 • voorjaarsvakantie:  01 maart (vanaf 12.00 uur) t/m 8 maart 2019
 • meivakantie:            19 april t/m 3 mei 2019
 • hemelvaart:              30 en 31 mei 2019
 • 2e pinksterdag:       10 juni 2019
 • zomervakantie:       8  juli t/m 18 augustus 2019

Studie(mid)dagen 2018-2019:

 

 

 

 

 

Reacties zijn gesloten.