Berichten nieuwe school, Het mooiste blauw

Nieuwbouwontwikkelingen Het mooiste blauw, 13 december 2018.

Wij zijn erg blij met de instemming van de gemeenteraad om het bouwbudget aan te passen aan de huidige norm. Nu kunnen we door met onze plannen.

Na de kerstvakantie wordt er weer een bouwbrief uitgegeven met daarin de nieuwste ontwikkelingen. Ook komt er in januari een denktank bij elkaar om over de inrichting van het Park Nuenen-west te praten. Dit is een initiatief van de gemeente Nuenen. Namens de school zijn teamleden en enkele ouders uit Nuenen-west uitgenodigd om mee te praten. Ook hierover blijven we jullie informeren.

persbericht Nieuwbouw

Nuenen, 27 september 2017

Onderwerp:
1.   Ontwerp nieuw schoolgebouw Jenaplanschool De Mijlpaal Nuenen-west
2.   Nieuwe naam voor Jenaplanschool De Mijlpaal

Tijdens een informatieavond op 27 september 2017 werd het voorlopig ontwerp van het nieuwe schoolgebouw voor Jenaplanschool De Mijlpaal gepresenteerd. Architecten Joost Verbeek en Frans Benjamins van het Eindhovense bureau Architecten EN|EN vertelden aan de hand van impressies van het gebouw hoe zij tot het ontwerp gekomen zijn. De nieuwe school die in de nieuwbouwwijk Nuenen-west zal verrijzen, is geïnspireerd op een bekend historisch gebouw in Nuenen; de Opwettense watermolen.

Voor stichting PlatOO, het bestuur van de Jenaplanschool, was het van meet af aan duidelijk dat de watermolen model zou moeten staan. PlatOO is sterk voorstander van kleinschalig bouwen. Bij het bouwen van een basisschool, zo menen het bestuur en de directie van de school, dient de kinderlijke beleving maatgevend te zijn. De watermolen is een complex van geschakelde kleinere gebouwtjes die van elkaar verschillen en toch een eenheid vormen. Bovendien is het een duurzaam gebouw met een zeer vriendelijke, warme uitstraling. Niet in de laatste plaats vanwege de gebakken pannen op het dak en de houten buitengevels.
De gevels van het schoolgebouw zullen eveneens in hout worden uitgevoerd. Het middelste van de drie geschakelde gebouwdelen is aan de achterzijde opengewerkt en krijgt een transparante buitenschil. Het doet denken aan een orangerie. In dit gebouwdeel zal een halfklimaat worden gerealiseerd. Het is de plek in de school die de benaming “binnendeel” krijgt en die in directe verbinding staat met de buitendeel. Daar waar de schoolkonijnen en -kippen resideren en waar het tuingereedschap en de stekjes voor de moestuin voorhanden zijn. Het is allemaal heel passend bij de manier waarop het team van de school vorm geeft aan haar onderwijs: Dicht bij je eigen omgeving blijven; gedurende de schooldag veel buiten zijn; de seizoenen bewust beleven en met respect voor mens, dier en plant.

Een belangrijke bijkomende reden waarom de school wordt gebouwd in de stijl van de Opwettense watermolen, is het gegeven dat die molen een bron van inspiratie was voor Vincent van Gogh. De molen is door hem meermalen getekend en geschilderd.
De wereldberoemde kunstenaar Vincent van Gogh, grootste Nuenenaar ooit, is op zijn beurt inspiratiebron geweest voor PlatOO om te komen tot een nieuwe naam voor de Jenaplanschool die nu nog De Mijlpaal heet.
Zijn Nuenense periode is voor van Gogh van grote betekenis geweest als we kijken naar zijn ontwikkeling als schilder. Dat zie je niet alleen in zijn werk, maar dat is ook mooi terug te lezen in de brieven die van Gogh vanuit Nuenen schreef aan zijn broer Theo. Veel van Van Goghs brieven zijn bewaard gebleven en vormen een prachtig egodocument van de persoon en de schilder.
In die brieven van Vincent van Gogh heeft PlatOO inspiratie gevonden voor de nieuwe naam van de school en dan speciaal in de brieven die hij verstuurde vanuit Nuenen.
De woorden van Van Gogh geven blijk van een intensieve zoektocht naar schoonheid, gepaard aan een onstuitbare drang om de wereld om zich heen vanuit verschillende perspectieven te willen zien en te doorgronden. De verwondering die Van Gogh telkenmale uitspreekt, heeft een verrijkende uitwerking op de lezer.
PlatOO en het schoolteam van De Mijlpaal benadrukken dat het van belang is dat ook kinderen goed om zich heen kijken, willen ze zich ontwikkelen tot sociale en zelfstandige mensen. Dat het de opdracht is van opvoeders om kinderen zelf kennis te laten maken met de vele schakeringen die de buitenwereld in zich draagt. Hen open te stellen voor verwondering en hen te begeleiden in de ontdekkingstocht door het jonge leven. Dat is precies waar deze Jenaplanschool voor staat.

De nieuwe naam van de school ligt besloten in een passage uit brief no. 394.

[…] En ik ben ook aan ’t zoeken naar blauw altijd. De boerenfiguren hier zijn in de regel blauw. Dát in ’t rijpe koren of tegen de dorre blaren van een beukenheg uit, zodat de verschoten nuances van donkerder en lichter blauw weer levend gemaakt worden, en aan ’t praten gebracht door oppositie met goudtonen of roodbruin, is erg mooi en heeft me van ’t begin af hier getroffen. De lui dragen hier instinctmatig almee van ’t mooiste blauw dat ik ooit heb gezien. Het is grof linnen, dat ze zelf weven, schering zwart, inslag blauw, waardoor een zwart en blauw gestreept patroon ontstaat. Als dat verflenst en wat ontkleurt door weer en wind, is het een oneindig stille, fijne toon, die juist de vleeskleuren releveert. Enfin, blauw genoeg om op alle kleuren, waarin verborgen oranje elementen zich bevinden, te ageren, en ontkleurd genoeg om niet te rammelen. […]*)

’t mooiste blauw: Het zijn de letterlijke woorden van Van Gogh zelf.

Woorden die niet alleen Van Goghs verwondering duiden, maar die ook voor altijd verbonden zijn met Nuenen. Het was immers hier waar hij ’t mooiste blauw ontdekte. Hier in het dorp van wevers, boeren en zwarte populieren.

De nieuwe naam van Jenaplanschool De Mijlpaal: ’t mooiste blauw.

Ter bezegeling van de nieuwe naam ontvingen direct bij de school betrokkenen het brievenboek van Van Gogh. Wethouder Henk Pero kreeg persoonlijk een brievenboek uitgereikt met de woorden dat Nuenen een school verdient die Van Gogh eer aan doet. De wethouder die zich afgelopen jaren enorm heeft ingespannen om de nieuwbouw van de Jenaplanschool mogelijk te maken, was het daar roerend mee eens.

*)Vincent van Gogh. Een leven in brieven 1853-1890 (Keuze, inleiding en toelichting Jan Hulsker, vijftiende gewijzigde druk 2015, uitg. Meulenhoff)

Nieuwbouwberichten december 2017

Dit bericht is geplaatst in Home, zonder categorie. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.